PATJ Sibiu
Despre Județul Sibiu

Noutăți

Descriere consultare publică PATJ Sibiu

Conform Metodologiei aprobată prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2701/2010, informarea și consultarea publicului se efectuează în toate fazele proceselor de elaborare sau actualizare a planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului și este parte integrantă a procedurii de inițiere, elaborare, avizare și aprobare a documentațiilor de urbanism și amenajare a teritoriului. Informarea şi consultarea publicului se poate realiza atât prin intermediul mijloacelor digitale (platforme, reţele de socializare), dar şi prin sondaje, anchete sociologice, ateliere de lucru şi focus-grupuri.


Astfel, în perioada 1-30 noiembrie 2022 a fost realizat un sondaj de opinie în rândul populaţiei, pe tema Nevoi și așteptări ale populației privind Planul de Amenajare a Teritoriului Judeţean Sibiu. Eşantionul utilizat a inclus 1034 persoane rezidente în județul Sibiu de mai mult de mai mult de 6 luni (cel mult iunie 2022), fiind acoperite toate cele 64 unităţi administrativ-teritoriale. Întrebările adresate respondenţilor au vizat: gradul de satisfacţie privind calitatea vieţii; aspecte legate de dezvoltarea economică a judeţului, infrastructura, serviciile sociale, patrimoniul cultural, turismul, schimbările climatice.


Prima etapă a procesului de actualizare a PATJ Sibiu constă în elaborarea studiilor de fundamentare, care cuprind analiza detaliată a situației existente în fiecare domeniu de interes, identificarea disfuncționalităților (problemelor) și a tendințelor, respectiv formularea de prognoze, soluții și scenarii de dezvoltare. În vederea finalizării și validării acestor studii de fundamentare, Consiliul Județean Sibiu și Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, respectiv elaborator al Planului, au organizat o serie de grupuri de lucru tematice în perioada 21-23 februarie 2023. Programul acestor dezbateri a fost următorul:

Marţi, 21 februarie 2023, 9.30-11.30 – Educație, sănătate și servicii sociale;

Marţi, 21 februarie 2023, 13.30-15.30 – Patrimoniu, cultură, turism şi sport;

Miercuri, 22 februarie 2023, 9.30-11.30 – Economie, forță de muncă și piață imobiliară;

Miercuri, 22 februarie 2023, 13.30-15.30 – Urbanism şi amenajarea teritoriului, context teritorial, digitalizare şi capacitate administrativă;

Joi, 23 februarie 2023, 9.30-11.30 – Transport şi echiparea tehnică a teritoriului;

Joi, 23 februarie 2023, 13.30-15.30 – Mediu, eficienţă energetică, schimbări climatice, riscuri naturale şi antropice.


La grupurile de lucru tematice au participat reprezentanţi ai beneficiarului (Consiliul Judeţean Sibiu), reprezentanţi ai proiectantului (Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca), precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, asociaţii şi ONG-uri. S-au prezentat principalele disfuncţionalităţi din teritoriu, apoi s-au identificat şi alte necesităţi care ar putea fi incluse în cadrul studiilor de fundamentare.

În perioada 2-3 mai 2023, în cadrul Consiliului Judeţean Sibiu a fost organizat un grup de lucru pe tema PATJ la care au fost invitaţi reprezentanţi ai administraţiilor publice locale din judeţ. S-au prezentat aspecte generale despre PATJ, paşii întreprinşi până la momentul respectiv, precum şi principalele rezultate ale sondajului de opinie realizat.

În perioada 7-9 noiembrie 2023 a avut loc o serie de şase grupuri tematice în care s-au discutat aspecte privind stabilirea și validarea propunerilor preliminare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Teritorială. A fost prezentată viziunea de dezvoltare teritorială a județului Sibiu, precum şi obiectivele, politicile și programele de dezvoltare teritorială propuse pentru anul 2035.


Programul grupurilor de lucru a fost următorul:

Marţi, 7 noiembrie 2023, 9.30-11.30 – Educaţie, sănătate şi servicii sociale

Marţi, 7 noiembrie 2023, 11.30-15.30 – Patrimoniu, cultură, turism şi sport

Miercuri, 8 noiembrie 2023, 9.30-11.30 – Economie, forță de muncă și piață imobiliară;

Miercuri, 8 noiembrie 2023, 11.30-15.30 – Urbanism şi amenajarea teritoriului, context teritorial, digitalizare şi capacitate administrativă;

Joi, 9 noiembrie 2023, 9.30-11.30 – Transport şi echiparea tehnică a teritoriului;

Joi, 9 noiembrie 2023, 12.00-15.00 – Mediu, eficienţă energetică, schimbări climatice, riscuri naturale şi antropice.

 

În cadrul acestor grupuri de lucru, participanţii (membri ai administraţiilor locale, instituţii publice, ONG-uri) au oferit feedback în legătură cu propunerile prezentate şi au sugerat includerea mai multor proiecte de dezvoltare considerate a fi relevante.