PATJ Sibiu

Rezultate proiect

I.2.1.1. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND CADRUL NATURAL ȘI CALITATEA MEDIULUI -v.

I.2.1.2. STUDIU DE FUNDAMENTARE ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC -v.

I.2.1.3. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND ORGANIZAREA TERITORIULUI JUDEȚEAN

I.2.1.4. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND CONTEXTUL TERITORIAL INTERJUDEȚEAN, REGIONAL ȘI NAȚIONAL

I.2.1.5. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND RISCURILE NATURALE ȘI ANTROPICE

I.2.1.6. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND INFRASTRUCTURILE TEHNICE MAJORE -v.

I.2.1.7. STUDIU DE FUNDAMENTARE PRIVIND INFRASTRUCTURILE DE SERVICII PUBLICE

I.2.2.1. STUDIU SOCIO-DEMOGRAFIC

I.2.2.2. STUDIU PRIVIND ACTIVITĂȚILE ECONOMICE -v.

I.2.2.3. STUDIU PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ

I.2.2.4. STUDIU PRIVIND POTENȚIALUL TURISTIC ȘI BALNEAR

I.2.2.5. STUDIU PRIVIND PIAȚA IMOBILIARĂ

I.2.2.6. STUDIU PRIVIND CAPACITATEA ADMINISTRATIVĂ DE IMPLEMENTARE A P.A.T.J. SIBIU -v.


I.3. Sondaj de opinie la nivelul populatiei

I.4. Analiza situatiei existente


II.1.1. Diagnostic prospectiv

II.1.2. Diagnostic general


III.1. Strategia de Dezvoltare Teritoriala a Judetului Sibiu


IV.1. Planul de actiuni pentru implementarea prevederilor PATJ Sibiu